Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Päivitetty 6.10.2021

 

Rekisterinpitäjä

Ommelkupla avoin yhtiö

Metsolankatu 35, 33900 Tampere

y-tunnus 2863780-4

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eveliina Kauhanen

info@ommelkupla.fi

 

Rekisterin nimi

www.ommelkupla.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

www.ommelkupla.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja tilauksiin liittyviin yhteydenottoihin.

Markkinointitarkoituksiin käytetään sellaisten rekisteröityneiden käyttäjien tietoja, jotka ovat itse siihen suostuneet. Esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen.

Muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin rekisteriä käytetään mikäli se koetaan välttämättömäksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
- etu- ja sukunimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

 

Henkilötietojen vastaanottajat

Eveliina Kauhanen, yhtiömies

Henri Kauhanen, yhtiömies

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi www.ommelkupla.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

EUROPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/6796 artikla 1.a)

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

www.ommelkupla.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.